Reklamační řád/skrytý

Reklamační řád

Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky dle platné právní úpravy od okamžiku předání zboží kupujícímu.

Prodávající ručí zákazníkovi za každý rozpor se smlouvou existující v okamžiku dodání zboží. Kupující je oprávněn reklamovat vady jakosti zjevné do 14 dnů od převzetí zboží a vady jakosti skryté po dobu použitelnosti zboží.

V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok buď na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy, nebo náhradního dodání zboží nebo na přiměřené snížení kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

Reklamaci je třeba uplatnit e-mailem, písemně nebo telefonicky a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění nejpozději ve lhůtách uvedených výše.

V reklamaci nutno uvést: číslo objednávky, den vyplnění objednávky (ve tvaru DD.MM.RRRR), datum převzetí zboží, specifikaci reklamovaných závad a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající Vás obratem vyrozumí o dalším postupu

Náklady na vyřízení oprávněné reklamace nese prodávající.

Dle ustanovení § 598 občanského zákoníku má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.

Spotřebitel bude do 30-ti dnů telefonicky nebo emailem vyrozuměn o vyřízení reklamace.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014

Košík je prázdný.
U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
zboží v e-shopu: 24 e-shop systém banan.cz